Home » Empower yourself » Financial wellness

Financial wellness

Dragon Team
Download your free copy (430Kb)

Share on social media

Financial fitness… forever – ebook

ABSTRACT

This workbook is the first step towards
financial freedom and wealth creation.
It is not only a practical guide but also
helps the participant to think about his
own financial fitness from his own
mindset.
Eben Smith
CEO of Dragon Wealth

Finansiële fiksheid… vir altyd – eboek

OPSOMMING
Hierdie werksboek, is die eerste treë
tot finansiële vryheid en
welvaartsskepping. Dit is nie net ‘n
praktiese handleiding nie maar help
ook die deelnemer om vanuit sy eie
lewenssin te dink oor sy eie finansiële
fiksheid.
Eben Smith
CEO van Dragon Wealth

Laai jou gratis kopie af (440Kb)

Share on social media